Context English Norwegian Bokmål
STR_SVT_ACC_RULER_VERT_NAME Vertical Ruler Vertikal linjal
STR_SVT_HOST host vert
RID_ERRHDL Version Incompatibility Versjonskonflikt
graphicexport|label19 Version Versjon
RID_ERRHDL Inadmissible value or data type Verdien eller datatypen godtas ikke
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Veps Veps
STR_SVT_PRNDLG_PENDING Pending deletion Venter på sletting
STR_SVT_PRNDLG_WAITING Waiting Venter
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Venetian Venetiansk
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Venda Venda
printersetupdialog|extended_tip|PrinterSetupDialog Select the default printer for the current document. Velg standardskriver for gjeldende dokument.
graphicexport|extended_tip|level2rb Select the Level 2 option if your output device supports colored bitmaps, palette graphics and compressed graphics. Velg nivå 2 hvis skriveren din støtter fargebilde, palettgrafikk og komprimert grafikk.
STR_WARNING_INVALIDJAVASETTINGS_TITLE Select JRE Velg Java-kjøremiljø
addresstemplatedialog|extended_tip|assign Select the field in the data table that corresponds to the address book entry. Velg feltet i datatabellen som tilsvarer adressebokoppføringen.
graphicexport|extended_tip|colordepthlb Select the color depth from 8 bit grayscale or 24 bit true color. Velg fargedybden som 8 bit gråskala eller 24 bit farge.
thineditcontrol|button Pick Date Velg dato
addresstemplatedialog|extended_tip|datatable Select the data table for your address book. Velg datatabellen for adresseboken.
addresstemplatedialog|extended_tip|datasource Select the data source for your address book. Velg datakilde for adresseboken.
STR_SVT_STYLE_NORMAL Regular Vanlig
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Walloon Vallonsk