Context English Czech
example.ulf
PolicyAuthorityName
LngText.text
TSCP Example Policy Authority Příklad zásad autority TSCP
example.ulf
PolicyName
LngText.text
TSCP Example Policy Příklad politiky TSCP
example.ulf
BusinessAuthorizationCategory_NB
LngText.text
Non-Business Neobchodní
example.ulf
BusinessAuthorizationCategory_GB
LngText.text
General Business Všeobecně obchodní
example.ulf
BAC_VisualMarkingPart_GB_Header
LngText.text
Classification: General Business Klasifikace: všeobecné obchodní
example.ulf
BusinessAuthorizationCategory_Conf
LngText.text
Confidential Důvěrné
example.ulf
BAC_VisualMarkingPart_Conf_Header
LngText.text
Classification: Confidential Klasifikace: Důvěrné
example.ulf
BAC_VisualMarkingPart_Conf_Footer
LngText.text
This content is marked Confidential. Do not distribute it externally without business approval. Tento obsah je označen jako důvěrný. Nešiřte jej externě bez souhlasu společnosti.
example.ulf
BAC_VisualMarkingPart_Conf_Watermark
LngText.text
Confidential Důvěrné
example.ulf
BusinessAuthorizationCategory_IO
LngText.text
Internal Only Interní
example.ulf
BAC_VisualMarkingPart_IO_Header
LngText.text
Classification: Internal Only Klasifikace: Interní
example.ulf
BAC_VisualMarkingPart_IO_Footer
LngText.text
This content is marked Internal Only. Do not distribute it outside of the business. Tento obsah je označen jako Interní. Nešiřte jej mimo společnost.
example.ulf
BAC_VisualMarkingPart_IO_Watermark
LngText.text
This content is marked Internal Only. Do not distribute it outside of the business. Tento obsah je označen jako Interní. Nešiřte jej mimo společnost.