Context English Czech
folderitem_impress.ulf
STR_FI_NAME_PRAESENTATION
LngText.text
Presentation Prezentace
folderitem_impress.ulf
STR_FI_TOOLTIP_IMPRESS
LngText.text
Create and edit presentations for slideshows, meeting and Web pages by using Impress. Impress umožňuje vytvářet a upravovat prezentace pro přednášky, porady a webové stránky.
module_impress.ulf
STR_NAME_MODULE_PRG_IMPRESS
LngText.text
%PRODUCTNAME Impress %PRODUCTNAME Impress
module_impress.ulf
STR_DESC_MODULE_PRG_IMPRESS
LngText.text
Create and edit presentations for slideshows, meeting and Web pages by using %PRODUCTNAME Impress. %PRODUCTNAME Impress umožňuje vytvářet a upravovat prezentace pro přednášky, porady a webové stránky.
module_impress.ulf
STR_NAME_MODULE_PRG_IMPRESS_BIN
LngText.text
Program Module Programový modul
module_impress.ulf
STR_DESC_MODULE_PRG_IMPRESS_BIN
LngText.text
The application %PRODUCTNAME Impress Aplikace %PRODUCTNAME Impress
module_impress.ulf
STR_NAME_MODULE_PRG_IMPRESS_HELP
LngText.text
%PRODUCTNAME Impress Help Nápověda pro %PRODUCTNAME Impress
module_impress.ulf
STR_DESC_MODULE_PRG_IMPRESS_HELP
LngText.text
Help about %PRODUCTNAME Impress Nápověda pro %PRODUCTNAME Impress
registryitem_impress.ulf
STR_REG_VAL_NEW
LngText.text
&New &Nový
registryitem_impress.ulf
STR_REG_VAL_SO60_SHOW
LngText.text
Show Zobrazit
registryitem_impress.ulf
STR_REG_VAL_SO60_PRESENT
LngText.text
%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION Presentation Prezentace %SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION
registryitem_impress.ulf
STR_REG_VAL_SO60_IMPRESS_TEMPLATE
LngText.text
%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION Presentation Template Šablona prezentace %SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION
registryitem_impress.ulf
STR_REG_VAL_OO_PRESENT
LngText.text
OpenDocument Presentation Prezentace OpenDocument
registryitem_impress.ulf
STR_REG_VAL_OO_PRESENT_TEMPLATE
LngText.text
OpenDocument Presentation Template Šablona prezentace OpenDocument
registryitem_impress.ulf
STR_REG_VAL_MS_POWERPOINT_PRESENTATION_OLD
LngText.text
Microsoft PowerPoint 97-2003 Presentation Prezentace Microsoft PowerPoint 97-2003
registryitem_impress.ulf
STR_REG_VAL_MS_POWERPOINT_SHOW
LngText.text
Microsoft PowerPoint Show Show Microsoft PowerPoint
registryitem_impress.ulf
STR_REG_VAL_MS_POWERPOINT_PRESENTATION
LngText.text
Microsoft PowerPoint Presentation Prezentace Microsoft PowerPoint
registryitem_impress.ulf
STR_REG_VAL_MS_POWERPOINT_TEMPLATE_OLD
LngText.text
Microsoft PowerPoint 97-2003 Template Šablona prezentace Microsoft PowerPoint 97-2003
registryitem_impress.ulf
STR_REG_VAL_MS_POWERPOINT_TEMPLATE
LngText.text
Microsoft PowerPoint Template Šablona Microsoft PowerPoint
registryitem_impress.ulf
STR_REG_VAL_UNIFORM_OFFICE_FORMAT_PRESENTATION
LngText.text
Uniform Office Format Presentation Prezentace Uniform Office Format