Context English Czech
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative
property.text
Assume Non-Negative Variables Předpokládat nezáporné proměnné
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize
property.text
Size of Swarm Velikost populace
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize
property.text
Size of Library Velikost knihovny
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles
property.text
Learning Cycles Učící cykly
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange
property.text
Variable Bounds Guessing Odhad mezí proměnných
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold
property.text
Variable Bounds Threshold (when guessing) Práh mezí proměnných (při odhadu)
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator
property.text
Use ACR Comparator (instead of BCH) Použít ACR komparátor (místo BCH)
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint
property.text
Use Random starting point Použít náhodný počátek
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit
property.text
Stagnation Limit Mez stagnace
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.Tolerance
property.text
Stagnation Tolerance Tolerance stagnace
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus
property.text
Show enhanced solver status Zobrazit podrobnosti o stavu řešitele
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate
property.text
Agent Switch Rate (DE Probability) Míra přechodu činitele (DE pravděpodobnost)
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.DEFactorMin
property.text
DE: Min Scaling Factor (0-1.2) DE: Minimální měřítko (0-1,2)
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.DEFactorMax
property.text
DE: Max Scaling Factor (0-1.2) DE: Maximální měřítko (0-1,2)
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.DECR
property.text
DE: Crossover Probability (0-1) DE: Pravděpodobnost křížení (0-1)
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.PSC1
property.text
PS: Cognitive Constant PS: Kognitivní konstanta
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.PSC2
property.text
PS: Social Constant PS: Sociální konstanta
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.PSWeight
property.text
PS: Constriction Coefficient PS: Koeficient konstrikce
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.PSCL
property.text
PS: Mutation Probability (0-0.005) PS: Pravděpodobnost mutace (0-0,005)
NLPSolverStatusDialog_en_US.properties
NLPSolverStatusDialog.Dialog.Caption
property.text
Solver Status Stav řešitele