Context English Nepali
Addons.xcu
.Addons.AddonUI.OfficeHelp.UpdateCheckJob
Title
value.text
~Check for Updates... अद्यावधिकको लागि जाँच गर्नुहोस्...