Context English Czech
RID_SVXITEMS_PAGE_END_FALSE No Page End Bez konce stránky
RID_SVXITEMS_ITALIC_NONE Not Italic Bez kurzívy
RID_SVXITEMS_OL_NONE No overline Bez nadtržení
RID_SVXITEMS_ESCAPEMENT_OFF Normal position Běžné umístění
RID_SVXITEMS_CONTOUR_FALSE No Outline Bez obrysu
RID_SVXITEMS_BORDER_NONE No border Bez ohraničení
RID_SVXITEMS_CHARROTATE_OFF No rotated characters Bez otočených znaků
RID_SVXITEMS_UL_NONE No underline Bez podtržení
RID_SVXITEMS_HNGPNCT_OFF No hanging punctuation at line end Bez předsazené interpunkce na konci řádku
RID_SVXITEMS_STRIKEOUT_NONE No strikethrough Bez přeškrtnutí
RID_SVXITEMS_RELIEF_NONE No relief Bez reliéfu
RID_SVXITEMS_SHADOW_NONE No Shadow Bez stínování
RID_SVXITEMS_SHADOWED_FALSE Not Shadowed Bez stínování
RID_SVXITEMS_BREAK_NONE No break Bez zalomení
RID_SVXITEMS_CHARSCALE_OFF No scaled characters Bez zvětšení znaků
RID_SVXITEMS_COLOR_WHITE White Bílá
RID_SVXITEMS_BLINK_TRUE Blinking Blikající
RID_SVXITEMS_COLOR_BLACK Black Černá
RID_SVXITEMS_WEIGHT_BLACK black černé
RID_SVXITEMS_COLOR_RED Red Červená