Context English Czech
RID_EDITUNDO_TRANSLITERATE Change Case Změnit velikost písmen
RID_SVXITEMS_CHARROTATE Character rotated by $(ARG1)° Znak otočený o $(ARG1)°
RID_SVXITEMS_CHARSCALE Characters scaled $(ARG1)% Znaky zvětšené o $(ARG1) %
RID_SVXSTR_PAPERBIN_SETTINGS [From printer settings] [Z nastavení tiskárny]
RID_SVXSTR_DIC_ERR_UNKNOWN Word cannot be added to dictionary
due to unknown reason.
Z neznámého důvodu nelze
slovo přidat do slovníku.
RID_OUTLUNDO_EXPAND Show subpoints Zobrazit podbody
stock _Cancel _Zrušit
RID_SVXITEMS_KERNING_CONDENSED Condensed Zúžené