Context English Czech
RID_SVXITEMS_BORDER_BOTTOM bottom dole
RID_SVXITEMS_BREAK_COLUMN_AFTER Break after new column Zalomit za novým sloupcem
RID_SVXITEMS_BREAK_PAGE_AFTER Break after new page Zalomit za novou stránkou
RID_SVXITEMS_BREAK_COLUMN_BOTH Break before and after new column Zalomit před a za novým sloupcem
RID_SVXITEMS_BREAK_PAGE_BOTH Break before and after new page Zalomit před a za novou stránkou
RID_SVXITEMS_BREAK_COLUMN_BEFORE Break before new column Zalomit před novým sloupcem
RID_SVXITEMS_BREAK_PAGE_BEFORE Break before new page Zalomit před novou stránkou
RID_SVXITEMS_COLOR_BROWN Brown Hnědá
stock _Cancel _Zrušit
RID_SVXITEMS_CASEMAP_VERSALIEN Caps Velká písmena
RID_SVXITEMS_ADJUST_CENTER Centered Na střed
RID_SVXITEMS_HORJUST_CENTER Centered horizontally Vodorovně na střed
RID_SVXITEMS_VERJUST_CENTER Centered vertically Svisle na střed
RID_EDITUNDO_TRANSLITERATE Change Case Změnit velikost písmen
RID_SVXITEMS_CHARROTATE Character rotated by $(ARG1)° Znak otočený o $(ARG1)°
RID_SVXITEMS_CHARSCALE Characters scaled $(ARG1)% Znaky zvětšené o $(ARG1)%
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_CIRCLE_STYLE Circle Kruh
stock _Close Za_vřít
RID_SVXITEMS_METRIC_CM cm cm
RID_OUTLUNDO_COLLAPSE Collapse Skrýt všechno