Context English Czech
stock _Apply _Použít
RID_EDITUNDO_SETATTRIBS Apply attributes Použít atributy
RID_OUTLUNDO_ATTR Apply attributes Použít atributy
RID_SVXITEMS_FORBIDDEN_RULE_OFF Apply list of forbidden characters to beginning and end of lines Aplikovat seznam zakázaných znaků na začátek a konec řádků
RID_EDITUNDO_SETSTYLE Apply Styles Použít styly
RID_SVXITEMS_LINESPACING_MIN At least Nejméně
spellmenu|autocorrectdlg Auto_Correct Options... _Nastavení automatických oprav...
spellmenu|autocorrect AutoCorrect _To _Automaticky opravovat na
RID_SVXITEMS_ESCAPEMENT_AUTO automatic automatický
RID_SVXSTR_AUTOMATIC Automatic Automatická
RID_SVXITEMS_JUSTMETHOD_AUTO Automatic Justify Do bloku automaticky
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_AUTO Automatic text alignment Automatické zarovnání textu
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_BELOW_POS Below Pod
RID_SVXITEMS_WEIGHT_BLACK black černé
RID_SVXITEMS_COLOR_BLACK Black Černá
RID_SVXITEMS_BLINK_TRUE Blinking Blikající
RID_SVXITEMS_COLOR_BLUE Blue Modrá
RID_SVXITEMS_WEIGHT_BOLD bold tučné
RID_SVXITEMS_STRIKEOUT_BOLD Bold strikethrough Tučné přeškrtnutí
RID_SVXITEMS_BORDER_COMPLETE Borders Ohraničení