Context English Czech
RID_SVXITEMS_VERJUST_STANDARD Vertical alignment default Výchozí nastavení svislého zarovnání
RID_SVXITEMS_COLOR_WHITE White Bílá
RID_SVXITEMS_WIDOWS_COMPLETE Widow control Kontrola vdov
RID_SVXITEMS_SIZE_WIDTH Width: Šířka:
RID_SVXSTR_DIC_ERR_UNKNOWN Word cannot be added to dictionary
due to unknown reason.
Z neznámého důvodu nelze
slovo přidat do slovníku.
RID_STR_WORD Word is %x Slovo je %x
RID_SVXITEMS_COLOR_YELLOW Yellow Žlutá
stock _Yes _Ano