Context English Czech
RID_SVXITEMS_UL_DASH Underline (dashes) Podtržené (čárky)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDASH Underline (Dash bold) Podtržené (tučné čárky)
RID_SVXITEMS_UL_DONTKNOW Underline Podtržené
RID_SVXITEMS_WEIGHT_ULTRALIGHT ultra thin velmi tenké
RID_SVXITEMS_WEIGHT_ULTRABOLD ultra bold velmi tučné
RID_SVXITEMS_METRIC_TWIP twip twip
RID_SVXITEMS_TRANSPARENT_TRUE Transparent Průhledné
RID_SVXITEMS_BORDER_TOP top nahoře
RID_SVXITEMS_CASEMAP_TITEL Title První písmena velká
RID_SVXITEMS_WEIGHT_THIN thin tenké
RID_SVXSTR_DIC_ERR_READONLY The dictionary is read-only. Slovník je jen pro čtení.
RID_SVXSTR_DIC_ERR_FULL The dictionary is already full. Slovník je již plný.
RID_SVXITEMS_TEXTROTATE Text is rotated by $(ARG1)° Text je otočený o $(ARG1)°
RID_SVXITEMS_TEXTROTATE_OFF Text is not rotated Text není otočený
RID_SVXITEMS_FRMDIR_VERT_TOP_RIGHT Text direction right-to-left (vertical) Směr textu zprava doleva (svisle)
RID_SVXITEMS_FRMDIR_HORI_RIGHT_TOP Text direction right-to-left (horizontal) Směr textu zprava doleva (vodorovně)
RID_SVXITEMS_FRMDIR_VERT_BOT_LEFT Text direction left-to-right (vertical from bottom) Směr textu zleva doprava (svisle zdola)
RID_SVXITEMS_FRMDIR_VERT_TOP_LEFT Text direction left-to-right (vertical) Směr textu zleva doprava (svisle)
RID_SVXITEMS_FRMDIR_HORI_LEFT_TOP Text direction left-to-right (horizontal) Směr textu zleva doprava (vodorovně)
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_TOP Text aligned top Text zarovnán nahoru