Context English Czech
spellmenu|autocorrect AutoCorrect _To _Automaticky opravovat na
spellmenu|autocorrectdlg Auto_Correct Options... _Nastavení automatických oprav...
RID_SVXITEMS_LINESPACING_MIN At least Nejméně
RID_EDITUNDO_SETSTYLE Apply Styles Použít styly
RID_SVXITEMS_FORBIDDEN_RULE_OFF Apply list of forbidden characters to beginning and end of lines Aplikovat seznam zakázaných znaků na začátek a konec řádků
RID_EDITUNDO_SETATTRIBS Apply attributes Použít atributy
RID_OUTLUNDO_ATTR Apply attributes Použít atributy
stock _Apply _Použít
RID_SVXITEMS_VERJUST_TOP Align to top Zarovnat nahoru
RID_SVXITEMS_VERJUST_BOTTOM Align to bottom Zarovnat dolů
RID_SVXITEMS_HORJUST_RIGHT Align right Zarovnat vpravo
RID_SVXITEMS_ADJUST_RIGHT Align right Zarovnat vpravo
RID_SVXITEMS_HORJUST_LEFT Align left Zarovnat vlevo
RID_SVXITEMS_ADJUST_LEFT Align left Zarovnat vlevo
spellmenu|insert _Add to Dictionary _Přidat do slovníku
spellmenu|add _Add to Dictionary _Přidat do slovníku
stock _Add Př_idat
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_ACCENT_STYLE Accent Akcent
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_ABOVE_POS Above Nad
RID_ENGRAVED 3D engraved 3D rytina