Context English Czech
stock _Yes _Ano
RID_SVXITEMS_COLOR_YELLOW Yellow Žlutá
RID_STR_WORD Word is %x Slovo je %x
RID_SVXSTR_DIC_ERR_UNKNOWN Word cannot be added to dictionary
due to unknown reason.
Z neznámého důvodu nelze
slovo přidat do slovníku.
RID_SVXITEMS_SIZE_WIDTH Width: Šířka:
RID_SVXITEMS_WIDOWS_COMPLETE Widow control Kontrola vdov
RID_SVXITEMS_COLOR_WHITE White Bílá
RID_SVXITEMS_VERJUST_STANDARD Vertical alignment default Výchozí nastavení svislého zarovnání
RID_SVXITEMS_FRMDIR_ENVIRONMENT Use superordinate object text direction setting Použít nastavení směru textu nadřazeného objektu
RID_SVXITEMS_UL_BOLDWAVE Underline (wave, bold) Podtržené (vlnka, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_WAVE Underline (Wave) Podtržené (vlnka)
RID_SVXITEMS_UL_SMALLWAVE Underline (small wave) Podtržené (drobná vlnka)
RID_SVXITEMS_UL_LONGDASH Underline (long dashes) Podtržené (dlouhé čárky)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDLONGDASH Underline (long dash, bold) Podtržené (dlouhé čárky, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_DOUBLEWAVE Underline (Double wave) Podtržené (dvojitá vlnka)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDASHDOTDOT Underline (dot dot dash, bold) Podtržené (tečka tečka čárka, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_DASHDOTDOT Underline (dot dot dash) Podtržené (tečka tečka čárka)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDASHDOT Underline (dot dash, bold) Podtržené (tečkované, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_DASHDOT Underline (dot dash) Podtržené (čerchovaně)
RID_SVXITEMS_UL_BOLD Underlined (Bold) Podtržené (tučně)