Context English Czech
RID_SVXITEMS_KERNING_CONDENSED Condensed Zúžené
stock _Cancel _Zrušit
RID_OUTLUNDO_EXPAND Show subpoints Zobrazit podbody
RID_SVXSTR_DIC_ERR_UNKNOWN Word cannot be added to dictionary
due to unknown reason.
Z neznámého důvodu nelze
slovo přidat do slovníku.
RID_SVXSTR_PAPERBIN_SETTINGS [From printer settings] [Z nastavení tiskárny]
RID_SVXITEMS_CHARSCALE Characters scaled $(ARG1)% Znaky zvětšené o $(ARG1) %
RID_SVXITEMS_CHARROTATE Character rotated by $(ARG1)° Znak otočený o $(ARG1)°
RID_EDITUNDO_TRANSLITERATE Change Case Změnit velikost písmen
RID_SVXITEMS_COLOR_YELLOW Yellow Žlutá
RID_SVXITEMS_COLOR_GREEN Green Zelená
RID_SVXITEMS_ULSPACE_LOWER From bottom Zdola
stock _Close Za_vřít
RID_SVXSTR_PAPERBIN Paper tray Zásobník papíru
RID_SVXITEMS_HORJUST_RIGHT Align right Zarovnat vpravo
RID_SVXITEMS_ADJUST_RIGHT Align right Zarovnat vpravo
RID_SVXITEMS_HORJUST_LEFT Align left Zarovnat vlevo
RID_SVXITEMS_ADJUST_LEFT Align left Zarovnat vlevo
RID_SVXITEMS_VERJUST_TOP Align to top Zarovnat nahoru
RID_SVXITEMS_VERJUST_BOTTOM Align to bottom Zarovnat dolů
RID_SVXITEMS_BREAK_COLUMN_AFTER Break after new column Zalomit za novým sloupcem