Context English Czech
stock _Add Př_idat
stock _Apply _Použít
stock _Cancel _Zrušit
stock _Close Za_vřít
stock _Delete S_mazat
stock _Edit _Upravit
stock _Help _Nápověda
stock _New _Nový
stock _No _Ne
stock _OK _OK
stock _Remove _Odstranit
stock _Reset O_bnovit
stock _Yes _Ano
spellmenu|insert _Add to Dictionary _Přidat do slovníku
spellmenu|ignore I_gnore All I_gnorovat vždy
spellmenu|check _Spellcheck... _Kontrola pravopisu
spellmenu|autocorrectdlg Auto_Correct Options... _Nastavení automatických oprav...
spellmenu|autocorrect AutoCorrect _To _Automaticky opravovat na
spellmenu|add _Add to Dictionary _Přidat do slovníku
RID_THINTHICK_SMALLGAP Double, inside: fine, outside: thick, spacing: small Dvojité, uvnitř: tenké, vně: tlusté, mezera: malá