Context English Czech
RID_SVXITEMS_UL_LONGDASH Underline (long dashes) Podtržené (dlouhé čárky)
RID_SVXITEMS_UL_DASHDOT Underline (dot dash) Podtržené (čerchovaně)
RID_SVXITEMS_UL_DASHDOTDOT Underline (dot dot dash) Podtržené (tečka tečka čárka)
RID_SVXITEMS_UL_SMALLWAVE Underline (small wave) Podtržené (drobná vlnka)
RID_SVXITEMS_UL_WAVE Underline (Wave) Podtržené (vlnka)
RID_SVXITEMS_UL_DOUBLEWAVE Underline (Double wave) Podtržené (dvojitá vlnka)
RID_SVXITEMS_UL_BOLD Underlined (Bold) Podtržené (tučně)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDOTTED Dotted underline (Bold) Tečkované podtržení (tučně)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDASH Underline (Dash bold) Podtržené (tučné čárky)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDLONGDASH Underline (long dash, bold) Podtržené (dlouhé čárky, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDASHDOT Underline (dot dash, bold) Podtržené (tečkované, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDASHDOTDOT Underline (dot dot dash, bold) Podtržené (tečka tečka čárka, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDWAVE Underline (wave, bold) Podtržené (vlnka, tučné)
RID_SVXITEMS_OL_NONE No overline Bez nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_SINGLE Single overline Jednoduché nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_DOUBLE Double overline Dvojité nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_DOTTED Dotted overline Tečkované nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_DONTKNOW Overline Nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_DASH Overline (dashes) Nadtržení (čárky)
RID_SVXITEMS_OL_LONGDASH Overline (long dashes) Nadtržení (dlouhé čárky)