Context English Czech
RID_SVXITEMS_ITALIC_NONE Not Italic Bez kurzívy
RID_SVXITEMS_ITALIC_OBLIQUE Oblique italic Skloněná kurzíva
RID_SVXITEMS_ITALIC_NORMAL Italic Kurzíva
RID_SVXITEMS_WEIGHT_DONTKNOW ? ?
RID_SVXITEMS_WEIGHT_THIN thin tenké
RID_SVXITEMS_WEIGHT_ULTRALIGHT ultra thin velmi tenké
RID_SVXITEMS_WEIGHT_LIGHT light světlé
RID_SVXITEMS_WEIGHT_SEMILIGHT semi light středně světlé
RID_SVXITEMS_WEIGHT_NORMAL normal normální
RID_SVXITEMS_WEIGHT_MEDIUM medium střední
RID_SVXITEMS_WEIGHT_SEMIBOLD semi bold středně tučné
RID_SVXITEMS_WEIGHT_BOLD bold tučné
RID_SVXITEMS_WEIGHT_ULTRABOLD ultra bold velmi tučné
RID_SVXITEMS_WEIGHT_BLACK black černé
RID_SVXITEMS_UL_NONE No underline Bez podtržení
RID_SVXITEMS_UL_SINGLE Single underline Jednoduché podtržení
RID_SVXITEMS_UL_DOUBLE Double underline Dvojité podtržení
RID_SVXITEMS_UL_DOTTED Dotted underline Tečkované podtržení
RID_SVXITEMS_UL_DONTKNOW Underline Podtržené
RID_SVXITEMS_UL_DASH Underline (dashes) Podtržené (čárky)