Context English Czech
RID_SVXITEMS_HORJUST_STANDARD Horizontal alignment default Výchozí nastavení vodorovného zarovnání
RID_SVXITEMS_HORJUST_LEFT Align left Zarovnat vlevo
RID_SVXITEMS_HORJUST_CENTER Centered horizontally Vodorovně na střed
RID_SVXITEMS_HORJUST_RIGHT Align right Zarovnat vpravo
RID_SVXITEMS_HORJUST_BLOCK Justify horizontally Do bloku vodorovně
RID_SVXITEMS_HORJUST_REPEAT Repeat alignment Opakovat zarovnání
RID_SVXITEMS_VERJUST_STANDARD Vertical alignment default Výchozí nastavení svislého zarovnání
RID_SVXITEMS_VERJUST_TOP Align to top Zarovnat nahoru
RID_SVXITEMS_VERJUST_CENTER Centered vertically Svisle na střed
RID_SVXITEMS_VERJUST_BOTTOM Align to bottom Zarovnat dolů
RID_SVXITEMS_HORJUST_BLOCK Justify vertically Do bloku svisle
RID_SVXITEMS_JUSTMETHOD_AUTO Automatic Justify Do bloku automaticky
RID_SVXITEMS_JUSTMETHOD_DISTRIBUTE Distributed Justify Do bloku rozprostřeně
stock _Add Př_idat
stock _Apply _Použít
stock _Cancel _Zrušit
stock _Close Za_vřít
stock _Delete S_mazat
stock _Edit _Upravit
stock _Help _Nápověda