Context English Slovenian
description.xml
dispname
description.text
Norwegian (Nynorsk and Bokmål) spelling dictionary, hyphenation rules, and thesaurus Norveški jezik (ninorsk in bokmal) – slovar za preverjanje črkovanja, vzorci za deljenje besed in slovar sopomenk