Context English Uzbek
description.xml
dispname
description.text
Croatian spelling dictionary, and hyphenation rules Afrika imlo lug‘ati va bo‘g‘in ko‘chirish qoidalari