Context English Lithuanian
description.xml
dispname
description.text
Croatian spelling dictionary, and hyphenation rules Kroatų kalbos rašybos tikrinimo ir žodžių kėlybos žodynai