Context English Galician
OptionsDialog.xcu
..OptionsDialog.Nodes.LanguageSettings
Label
value.text
Language Settings Configuración dos idiomas
OptionsDialog.xcu
..OptionsDialog.Nodes.LanguageSettings.Leaves.org.openoffice.lightproof.en
Label
value.text
English Sentence Checking Corrección de oracións en inglés