Context English Uzbek
en_en_US.properties
hlp_mdash
property.text
Force unspaced em dash instead of spaced en dash. Ikki tarafidan bo‘sh joy qoldirilmagan uzun tire o‘rniga ikki tarafidan joy qoldirilgan qisqa chiziqcha qo‘yish.
en_en_US.properties
ellipsis
property.text
Ellipsis Ellipslar