Context English Turkish
en_en_US.properties
spelling
property.text
Grammar checking Dilbilgisi denetimi
en_en_US.properties
hlp_grammar
property.text
Check more grammar errors. Daha fazla dilbilgisi hatasını denetle.
en_en_US.properties
grammar
property.text
Possible mistakes Muhtemel yanlışlar
en_en_US.properties
hlp_cap
property.text
Check missing capitalization of sentences. Cümle başındaki eksik büyük harfleri denetle.
en_en_US.properties
cap
property.text
Capitalization Büyük harf kullanımı
en_en_US.properties
hlp_dup
property.text
Check repeated words. Yinelenen kelimeleri kontrol et.
en_en_US.properties
dup
property.text
Word duplication Yinelenen kelime
en_en_US.properties
hlp_pair
property.text
Check missing or extra parentheses and quotation marks. Eksik ya da gereksiz parantez ve tırnak işaretlerini kontrol et.
en_en_US.properties
pair
property.text
Parentheses Parantezler
en_en_US.properties
punctuation
property.text
Punctuation Noktalama işaretleri
en_en_US.properties
hlp_spaces
property.text
Check single spaces between words. Kelimeler arasındaki tek boşlukları kontrol et.
en_en_US.properties
spaces
property.text
Word spacing Sözcük aralama
en_en_US.properties
hlp_mdash
property.text
Force unspaced em dash instead of spaced en dash. Aralıksız çift tire yerine uzun çizgi kullanımını zorla.
en_en_US.properties
mdash
property.text
Em dash Uzun çizgi
en_en_US.properties
hlp_ndash
property.text
Force spaced en dash instead of unspaced em dash. Aralıklı çift tire yerine aralıksız uzun çizgi kullanımını zorla.
en_en_US.properties
ndash
property.text
En dash Tire
en_en_US.properties
hlp_quotation
property.text
Check double quotation marks: "x" → “x” Tırnak işaretlerini kontrol et: "x" → “x”
en_en_US.properties
quotation
property.text
Quotation marks Tırnak işaretleri
en_en_US.properties
hlp_times
property.text
Check true multiplication sign: 5x5 → 5×5 Çarpım işleminin gösterimini denetle: 5x5 → 5×5
en_en_US.properties
times
property.text
Multiplication sign Çarpma işareti