Context English Finnish
en_en_US.properties
apostrophe
property.text
Apostrophe Heittomerkki
en_en_US.properties
cap
property.text
Capitalization Isot kirjaimet
en_en_US.properties
dup
property.text
Word duplication Sanojen toisto
en_en_US.properties
ellipsis
property.text
Ellipsis Pistekolmikko
en_en_US.properties
grammar
property.text
Possible mistakes Mahdolliset virheet
en_en_US.properties
hlp_cap
property.text
Check missing capitalization of sentences. Tarkista isot kirjaimet virkkeiden alussa.
en_en_US.properties
hlp_dup
property.text
Check repeated words. Tarkista toistetut sanat.
en_en_US.properties
hlp_ellipsis
property.text
Change three dots with ellipsis. Korvaa kolme pistettä pistekolmikkomerkillä.
en_en_US.properties
hlp_grammar
property.text
Check more grammar errors. Etsi lisää kielioppivirheitä.
en_en_US.properties
hlp_mdash
property.text
Force unspaced em dash instead of spaced en dash. Pakota pitkä ajatusviiva ilman välejä lyhyen, väleillä erotetun ajatusviivan tilalle.
en_en_US.properties
hlp_metric
property.text
Measurement conversion from °F, mph, ft, in, lb, gal and miles. Muunnokset mittayksiköistä °F, mph, ft, in, lb, gal ja mailit.
en_en_US.properties
hlp_minus
property.text
Change hyphen characters to real minus signs. Vaihda yhdysmerkit oikeiksi miinusmerkeiksi.
en_en_US.properties
hlp_ndash
property.text
Force spaced en dash instead of unspaced em dash. Pakota lyhyt väleillä erotettu ajatusviiva pitkän, ilman välejä olevan ajatusviivan tilalle.
en_en_US.properties
hlp_nonmetric
property.text
Measurement conversion from °C; km/h; cm, m, km; kg; l. Muunnokset mittayksiköistä °C, km/h, cm, m, km, kg ja l.
en_en_US.properties
hlp_numsep
property.text
Common (1000000 → 1,000,000) or ISO (1000000 → 1 000 000). Yleinen (1000000 → 1,000,000) tai ISO (1000000 → 1 000 000).
en_en_US.properties
hlp_pair
property.text
Check missing or extra parentheses and quotation marks. Tarkista puuttuvat tai ylimääräiset sulkeet ja lainausmerkit.
en_en_US.properties
hlp_quotation
property.text
Check double quotation marks: "x" → “x” Tarkista kokolainausmerkit: "x" → “x”
en_en_US.properties
hlp_spaces2
property.text
Check single spaces between sentences. Tarkista yksinkertainen väli virkkeiden välissä.
en_en_US.properties
hlp_spaces3
property.text
Check more than two extra space characters between words and sentences. Tarkista ylimääräiset (kahta useammat) välilyönnit sanojen ja virkkeiden välissä.
en_en_US.properties
hlp_spaces
property.text
Check single spaces between words. Tarkista yksinkertaiset välilyönnit sanojen välissä.