Context English Finnish
en_en_US.properties
nonmetric
property.text
Convert to non-metric (°F, mph, ft, lb, gal) Muunna ei-metriseen (°F, mph, ft, lb, gal)
en_en_US.properties
metric
property.text
Convert to metric (°C, km/h, m, kg, l) Muunna metrijärjestelmään (°C, km/h, m, kg, l)
en_en_US.properties
hlp_numsep
property.text
Common (1000000 → 1,000,000) or ISO (1000000 → 1 000 000). Yleinen (1000000 → 1,000,000) tai ISO (1000000 → 1 000 000).
en_en_US.properties
hlp_times
property.text
Check true multiplication sign: 5x5 → 5×5 Tarkista kertomerkki: 5x5 → 5×5
en_en_US.properties
hlp_spaces
property.text
Check single spaces between words. Tarkista yksinkertaiset välilyönnit sanojen välissä.
en_en_US.properties
hlp_spaces2
property.text
Check single spaces between sentences. Tarkista yksinkertainen väli virkkeiden välissä.
en_en_US.properties
hlp_dup
property.text
Check repeated words. Tarkista toistetut sanat.
en_en_US.properties
hlp_spaces3
property.text
Check more than two extra space characters between words and sentences. Tarkista ylimääräiset (kahta useammat) välilyönnit sanojen ja virkkeiden välissä.
en_en_US.properties
hlp_grammar
property.text
Check more grammar errors. Etsi lisää kielioppivirheitä.
en_en_US.properties
hlp_pair
property.text
Check missing or extra parentheses and quotation marks. Tarkista puuttuvat tai ylimääräiset sulkeet ja lainausmerkit.
en_en_US.properties
hlp_cap
property.text
Check missing capitalization of sentences. Tarkista isot kirjaimet virkkeiden alussa.
en_en_US.properties
hlp_quotation
property.text
Check double quotation marks: "x" → “x” Tarkista kokolainausmerkit: "x" → “x”
en_en_US.properties
hlp_ellipsis
property.text
Change three dots with ellipsis. Korvaa kolme pistettä pistekolmikkomerkillä.
en_en_US.properties
hlp_minus
property.text
Change hyphen characters to real minus signs. Vaihda yhdysmerkit oikeiksi miinusmerkeiksi.
en_en_US.properties
cap
property.text
Capitalization Isot kirjaimet
en_en_US.properties
apostrophe
property.text
Apostrophe Heittomerkki