Context English Finnish
en_en_US.properties
hlp_spaces2
property.text
Check single spaces between sentences. Tarkista yksinkertainen väli virkkeiden välissä.
en_en_US.properties
spaces2
property.text
Sentence spacing Virkkeiden välit
en_en_US.properties
hlp_spaces3
property.text
Check more than two extra space characters between words and sentences. Tarkista ylimääräiset (kahta useammat) välilyönnit sanojen ja virkkeiden välissä.
en_en_US.properties
spaces3
property.text
More spaces Lisää välejä
en_en_US.properties
hlp_minus
property.text
Change hyphen characters to real minus signs. Vaihda yhdysmerkit oikeiksi miinusmerkeiksi.
en_en_US.properties
minus
property.text
Minus sign Miinusmerkki
en_en_US.properties
apostrophe
property.text
Apostrophe Heittomerkki
en_en_US.properties
hlp_ellipsis
property.text
Change three dots with ellipsis. Korvaa kolme pistettä pistekolmikkomerkillä.
en_en_US.properties
ellipsis
property.text
Ellipsis Pistekolmikko
en_en_US.properties
others
property.text
Others Muut
en_en_US.properties
hlp_metric
property.text
Measurement conversion from °F, mph, ft, in, lb, gal and miles. Muunnokset mittayksiköistä °F, mph, ft, in, lb, gal ja mailit.
en_en_US.properties
metric
property.text
Convert to metric (°C, km/h, m, kg, l) Muunna metrijärjestelmään (°C, km/h, m, kg, l)
en_en_US.properties
hlp_numsep
property.text
Common (1000000 → 1,000,000) or ISO (1000000 → 1 000 000). Yleinen (1000000 → 1,000,000) tai ISO (1000000 → 1 000 000).
en_en_US.properties
numsep
property.text
Thousand separation of large numbers Suurten lukujen tuhaterottimet
en_en_US.properties
hlp_nonmetric
property.text
Measurement conversion from °C; km/h; cm, m, km; kg; l. Muunnokset mittayksiköistä °C, km/h, cm, m, km, kg ja l.
en_en_US.properties
nonmetric
property.text
Convert to non-metric (°F, mph, ft, lb, gal) Muunna ei-metriseen (°F, mph, ft, lb, gal)