Context English Basque
en_en_US.properties
spelling
property.text
Grammar checking Gramatika-egiaztatzailea
en_en_US.properties
hlp_grammar
property.text
Check more grammar errors. Egiaztatu gramatika-errore gehiago.
en_en_US.properties
grammar
property.text
Possible mistakes Balizko akatsak
en_en_US.properties
hlp_cap
property.text
Check missing capitalization of sentences. Egiaztatu esaldien hasierako maiuskularen falta.
en_en_US.properties
cap
property.text
Capitalization Maiuskulak
en_en_US.properties
hlp_dup
property.text
Check repeated words. Egiaztatu hitz errepikatuak.
en_en_US.properties
dup
property.text
Word duplication Hitzen bikoizketa
en_en_US.properties
hlp_pair
property.text
Check missing or extra parentheses and quotation marks. Egiaztatu faltan edo soberan dauden parentesiak eta komatxoak.
en_en_US.properties
pair
property.text
Parentheses Parentesiak
en_en_US.properties
punctuation
property.text
Punctuation Puntuazioa
en_en_US.properties
hlp_spaces
property.text
Check single spaces between words. Egiaztatu zuriune bakarra dagoela hitzen artean.
en_en_US.properties
spaces
property.text
Word spacing Hitzen arteko zuriuneak
en_en_US.properties
hlp_mdash
property.text
Force unspaced em dash instead of spaced en dash. Behartu zuriunerik gabeko marra luzea, zuriunea duen marra laburraren ordez.
en_en_US.properties
mdash
property.text
Em dash Marra luzea
en_en_US.properties
hlp_ndash
property.text
Force spaced en dash instead of unspaced em dash. Behartu zuriunea duen marra laburra, zuriunerik gabeko marra luzearen ordez.
en_en_US.properties
ndash
property.text
En dash Marra laburra
en_en_US.properties
hlp_quotation
property.text
Check double quotation marks: "x" → “x” Egiaztatu komatxoak: "x" → “x”
en_en_US.properties
quotation
property.text
Quotation marks Komatxoak
en_en_US.properties
hlp_times
property.text
Check true multiplication sign: 5x5 → 5×5 Egiaztatu benetako biderketa-ikurra: 5x5 → 5×5
en_en_US.properties
times
property.text
Multiplication sign Biderketa-ikurra