Context English Javanese
description.xml
dispname
description.text
Catalan spelling dictionary, hyphenation rules, and thesaurus Bausastrā lan kawruh medhot wāndā kanggo bāsā Catalan