Context English Norwegian Nynorsk
description.xml
dispname
description.text
Classical Tibetan syllable spellchecker for Hunspell Klassisk tibetansk setningskontroll for Hunspell