Context English Polish
description.xml
dispname
description.text
Arabic spelling dictionary, and thesaurus Arabski słownik ortograficzny i słownik wyrazów bliskoznacznych