Context English Slovak
numberingformatpage|liststore1 All Všetko
numberingformatpage|liststore1 User-defined Definované používateľom
numberingformatpage|liststore1 Number Číslo
numberingformatpage|liststore1 Percent Percento
numberingformatpage|liststore1 Currency Mena
numberingformatpage|liststore1 Date Dátum
numberingformatpage|liststore1 Time Čas
numberingformatpage|liststore1 Scientific Vedecká
numberingformatpage|liststore1 Fraction Zlomok
numberingformatpage|liststore1 Boolean Value Logická hodnota
numberingformatpage|liststore1 Text Text
stock _Add _Pridať
stock _Apply _Použiť
stock _Cancel _Zrušiť
stock _Close _Zavrieť
stock _Delete _Zmazať
stock _Edit _Upraviť
stock _Help _Pomocník
stock _New _Nový
stock _No _Nie