Context English Hungarian
aboutconfigdialog|AboutConfig Expert Configuration Szakértői beállítás
aboutconfigdialog|edit Edit Szerkesztés
aboutconfigdialog|preference Preference Name Beállításnév
aboutconfigdialog|property Property Tulajdonság
aboutconfigdialog|reset Reset Alapállapot
aboutconfigdialog|searchButton _Search Kere_sés
aboutconfigdialog|type Type Típus
aboutconfigdialog|value Value Érték
aboutconfigvaluedialog|AboutConfigValueDialog Name Név
aboutconfigvaluedialog|label1 Value: Érték:
aboutdialog|AboutDialog About %PRODUCTNAME A %PRODUCTNAME névjegye
aboutdialog|btnCopyVersionTooltip Copy all version information in English Összes verzióinformáció másolása angolul
aboutdialog|copyright Copyright © 2000–2021 LibreOffice contributors. Copyright © 2000–2021 LibreOffice közreműködők.
aboutdialog|credits Credits Köszönet
aboutdialog|derived %PRODUCTNAME is derived from LibreOffice which was based on OpenOffice.org A(z) %PRODUCTNAME a LibreOffice-ból származik, ami az OpenOffice.org-on alapul
aboutdialog|description %PRODUCTNAME is a modern, easy-to-use, open source productivity suite for word processing, spreadsheets, presentations and more. A %PRODUCTNAME egy korszerű, egyszerűen használható nyílt forrású irodai programcsomag szövegszerkesztéshez, táblázatkezeléshez, bemutatókészítéshez és sok máshoz.
aboutdialog|lbBuild Build: Build:
aboutdialog|lbEnvironment Environment: Környezet:
aboutdialog|lbExtra Misc: Egyéb:
aboutdialog|lbLocale Locale: Nyelvi konfiguráció: