Context English Romanian
RID_SW_ERRHDL File format error found. S-a găsit o eroare în formatul fișierului.
RID_SW_ERRHDL This is not a valid WinWord6 file. Acesta nu este un fișier WinWord6 valid.
RID_SW_ERRHDL This is not a valid WinWord97 file. Acesta nu este un fișier WinWord97 valid.
RID_SW_ERRHDL Format error discovered in the file in sub-document $(ARG1) at $(ARG2)(row,col). Eroare de format descoperită în fișier în subdocumentul $(ARG1) la $(ARG2) (rând,coloană).
RID_SW_ERRHDL Error writing file. Eroare la scrierea fișierului.
RID_SW_ERRHDL Wrong AutoText document version. Versiune greșită de document cu texte automate.
RID_SW_ERRHDL Error in writing sub-document $(ARG1). Eroare la scrierea sub-documentului $(ARG1).
RID_SW_ERRHDL Internal error in %PRODUCTNAME Writer file format. Eroare internă în formatul fișierului %PRODUCTNAME Writer.
RID_SW_ERRHDL $(ARG1) has changed. $(ARG1) a fost modificat.
RID_SW_ERRHDL Cells cannot be further split. Celulele nu pot fi împărțite mai departe.
RID_SW_ERRHDL Additional columns cannot be inserted. Nu pot fi inserate coloane adiționale.
RID_SW_ERRHDL The structure of a linked table cannot be modified. Structura unei tabele legate nu poate fi modificată.
RID_SW_ERRHDL Not all attributes could be read. Nu au putut fi citite toate atributele.
RID_SW_ERRHDL Not all attributes could be recorded. Nu au putut fi înregistrate toate atributele.
RID_SW_ERRHDL Document could not be completely saved. Documentul nu a putut fi salvat în întregime.
STR_BOOKMARK_DEF_NAME Bookmark Semn de carte
STR_AUTOCORRECT AutoCorrect Corectare automată
STR_UNDO_REDLINE_FORMAT Attributes changed Atribute schimbate
STR_UNDO_REDLINE_FMTCOLL Style changed Tabel modificat
STR_UNDO_REDLINE_TABLE_ROW_DELETE Delete Row Șterge rândurile