Context English Slovenian
STR_TEMPLATE_NAME1 Alizarin Alizarin
STR_CATEGORY_DELETE Delete Category Izbriši kategorijo
templatedlg|filter_folder|tooltip_text Filter by Category Filtriraj po kategorijah
STR_TEMPLATE_NAME10 Impress Impress
STR_GID_MATH Math Math
STR_TEMPLATE_NAME14 Metropolis Metropolis
STR_TEMPLATE_NAME19 Portfolio Portfolio
STR_DELETE_STYLE Styles in use: Uporabljeni slogi: