Context English Slovenian
STR_TEMPLATE_FILTER Templates Predloge
STR_SAVEDOC ~Save ~Shrani
STR_SAVEASDOC Save ~As... Shrani ~kot ...
STR_SAVEACOPY Save a Copy... Shrani kopijo ...
STR_CLOSEDOC ~Close Z~apri
STR_OPEN Open Odpri
STR_EDIT_TEMPLATE Edit Uredi
STR_DEFAULT_TEMPLATE Set as Default
STR_RESET_DEFAULT Reset Default Ponastavi privzeto
STR_DELETE Delete Izbriši
STR_SFX_RENAME Rename
STR_CATEGORY_RENAME Rename Category Preimenuj kategorijo
STR_RENAME_TEMPLATE Enter New Name: Vnesite novo ime:
STR_TEMPLATE_TOOLTIP Title: $1
Category: $2
Naslov: $1
Kategorija: $2
STR_TEMPLATE_SELECTION Select a Template Izberite predlogo
STR_AUTOMATICVERSION Automatically saved version Samodejno shranjena različica
STR_EXPORTBUTTON Export Izvozi
STR_LABEL_FILEFORMAT File format: Vrsta datoteke:
STR_HIDDENINFO_CONTAINS This document contains:

Ta dokument vsebuje:

STR_HIDDENINFO_RECORDCHANGES Recorded changes Zabeležene spremembe