Context English Estonian
STR_HIDDENINFO_NOTES Notes Märkused
STR_HIDDENINFO_DOCVERSIONS Document versions Dokumendiversioonid
STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SAVING Do you want to continue saving the document? Soovid sa jätkata dokumendi salvestamist?
STR_HIDDENINFO_CONTINUE_PRINTING Do you want to continue printing the document? Soovid sa jätkata dokumendi printimist?
STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SIGNING Do you want to continue signing the document? Soovid sa jätkata dokumendi allkirjastamist?
STR_HIDDENINFO_CONTINUE_CREATEPDF Do you want to continue creating a PDF file? Soovid sa jätkata PDF-faili loomist?
STR_NEW_FILENAME_SAVE If you do not want to overwrite the original document, you should save your work under a new filename. Kui sa ei taha algdokumenti üle kirjutada, salvesta oma töö uue nimega faili.
STR_SHARED (shared) (jagatud)
STR_XMLSEC_ODF12_EXPECTED The document format version is set to ODF 1.1 (OpenOffice.org 2.x) in Tools-Options-Load/Save-General. Signing documents requires ODF 1.2 (OpenOffice.org 3.x). Dokumendi vormingu versiooniks on dialoogis Tööriistad - Sätted - Laadimine ja salvestamine - Üldine määratud ODF 1.1 (OpenOffice.org 2.x). Dokumentide allkirjastamiseks on vaja ODF-i versiooni 1.2 (OpenOffice.org 3.x).
STR_XMLSEC_QUERY_SAVESIGNEDBEFORESIGN The document has to be saved before it can be signed. Saving the document removes all present signatures.
Do you want to save the document?
Dokument tuleb enne allkirjastamist salvestada. Dokumendi salvestamisel eemaldatakse kõik varasemad allkirjad.
Kas soovid dokumendi salvestada?
STR_QRYTEMPL_MESSAGE The template '$(ARG1)' on which this document is based, has been modified. Do you want to update style based formatting according to the modified template? Malli "$(ARG1)", millel see dokument põhineb, on muudetud. Kas soovid stiilidel põhinevat vormindust vastavalt muudetud mallile värskendada?
STR_QRYTEMPL_UPDATE_BTN ~Update Styles ~Värskenda stiile
STR_QRYTEMPL_KEEP_BTN ~Keep Old Styles Säilita vanad stiilid
STR_ACTION_REFRESH Refresh Värskenda
STR_CATEGORY_NEW New Category Uus kategooria
STR_CATEGORY_DELETE Delete Category Kustuta kategooria
STR_CATEGORY_SELECT Select Category Vali kategooria
STR_MSG_EXPORT_SUCCESS $1 templates successfully exported. $1 malli edukalt eksporditud.
STR_MSG_QUERY_COPY $1 could not be moved to the category "$2". Do you want to copy the template instead? Malli "$1" polnud võimalik kategooria "$2" alla teisaldada. Kas soovid sinna selle asemel malli koopia luua?
STR_CREATE_ERROR Cannot create category: $1 Kategooria loomine pole võimalik: $1