Context English Albanian
module_onlineupdate.ulf
STR_NAME_MODULE_OPT_ONLINEUPDATE
LngText.text
Online Update Përditësim në linjë