Context English Latvian
module_onlineupdate.ulf
STR_NAME_MODULE_OPT_ONLINEUPDATE
LngText.text
Online Update Tiešsaistes atjaunināšana
module_onlineupdate.ulf
STR_DESC_MODULE_OPT_ONLINEUPDATE
LngText.text
Get automatically notified when a new update of %PRODUCTNAME becomes available. Automātiski informēt, kad kļūst pieejams %PRODUCTNAME atjauninājums.