Context English Ukrainian
ANALYSIS_Workday Returns the serial number of the date before or after a specified number of workdays Повертає число, яке є датою, що знаходиться перед або після вказаної кількості робочих днів
ANALYSIS_Workday Start date Дата початку
ANALYSIS_Workday The start date Початкова дата
ANALYSIS_Workday Days Дні
ANALYSIS_Workday The number of workdays before or after the start date Кількість робочих днів до або після початкової дати
ANALYSIS_Workday Holidays Вихідні
ANALYSIS_Workday List of date values of days off (vacation, holidays, etc.) Список дат вільних днів (канікули, свята тощо)
ANALYSIS_Yearfrac Returns the number of years (including fractional part) between two dates Повертає число років (включно з дробовою частиною) між двома датами
ANALYSIS_Yearfrac Start date Дата початку
ANALYSIS_Yearfrac The start date Початкова дата
ANALYSIS_Yearfrac End date Кінцева дата
ANALYSIS_Yearfrac The end date Кінцева дата
ANALYSIS_Yearfrac Basis Базис
ANALYSIS_Yearfrac Basis indicates the day-count convention to use in the calculation Базис визначає, яке правило використовувати для розрахунку днів.
ANALYSIS_Edate Returns the serial number of the date that is a specified number of months before or after the start date Повертає число, що представляє дату, що відстоїть на вказану кількість місяців вперед чи назад від початкової дати.
ANALYSIS_Edate Start date Початкова дата
ANALYSIS_Edate The start date Початкова дата
ANALYSIS_Edate Months Місяці
ANALYSIS_Edate Number of months before or after the start date Кількість місяців до або після початкової дати
ANALYSIS_Weeknum Returns the number of the calendar week in which the specified date occurs.
This function exists for interoperability with older Microsoft Excel documents, for new documents use WEEKNUM instead.
Повертає номер календарного тижня, на який припадає вказана дата.
Ця функція призначена для сумісності зі старими документами Microsoft Excel, для нових документів використовуйте WEEKNUM.