Context English Slovenian
STR_EXPLORERFILE_OPEN Open Odpri
STR_EXPLORERFILE_SAVE Save as Shrani kot
STR_EXPLORERFILE_BUTTONSAVE ~Save ~Shrani
STR_PATHNAME ~Path: ~Pot:
STR_PATHSELECT Select path Izberite pot
STR_BUTTONSELECT ~Select I~zberi
STR_PREVIEW File Preview Predogled datoteke
STR_DEFAULT_DIRECTORY My Documents Moji dokumenti
RID_FILEOPEN_NOTEXISTENTFILE The file $name$ does not exist.
Make sure you have entered the correct file name.
Datoteka $name$ ne obstaja.
Preverite, da ste vnesli pravilno ime datoteke.
STR_SVT_NEW_FOLDER Folder Mapa
STR_SVT_NOREMOVABLEDEVICE No removable storage device detected.
Make sure it is plugged in properly and try again.
Nobene prenosne pomnilniške naprave ni mogoče najti.
Preverite, da je pravilno priključena in poskusite znova.
explorerfiledialog|connect_to_server Servers... Strežniki ...
explorerfiledialog|connect_to_server|tooltip_text Connect To Server Poveži se s strežnikom
explorerfiledialog|connect_to_server-atkobject Connect To Server Poveži se s strežnikom
explorerfiledialog|new_folder|tooltip_text Create New Folder Ustvari novo mapo
explorerfiledialog|new_folder-atkobject Create New Folder Ustvari novo mapo
explorerfiledialog|file_name_label File _name: _Ime datoteke:
explorerfiledialog|file_type_label File _type: Vrsta _datoteke:
explorerfiledialog|readonly _Read-only Samo za _branje
explorerfiledialog|password Save with password Shrani z geslom