Context English Serbian
IDS_SBERR_TERMINATED The macro running has been interrupted Макро је прекинут у извршавању
RID_BASIC_START Syntax error. Грешка у синтакси.
RID_BASIC_START Return without Gosub. Return без Gosub.
RID_BASIC_START Incorrect entry; please retry. Погрешан унос. Покушајте поново.
RID_BASIC_START Invalid procedure call. Неисправан позив процедуре.
RID_BASIC_START Overflow. Прекорачење.
RID_BASIC_START Not enough memory. Нема довољно меморије.
RID_BASIC_START Array already dimensioned. Низ већ има димензије.
RID_BASIC_START Index out of defined range. Индекс је ван дефинисаног опсега.
RID_BASIC_START Duplicate definition. Двострука дефиниција
RID_BASIC_START Division by zero. Дељење нулом.
RID_BASIC_START Variable not defined. Променљива није дефинисана.
RID_BASIC_START Data type mismatch. Неодговарајућа врста података.
RID_BASIC_START Invalid parameter. Неисправан параметар.
RID_BASIC_START Process interrupted by user. Корисник је прекинуо процес.
RID_BASIC_START Resume without error. Настави без грешке.
RID_BASIC_START Not enough stack memory. Стек меморија није довољна.
RID_BASIC_START Sub-procedure or function procedure not defined. Подпроцедура или функција није дефинисана.
RID_BASIC_START Error loading DLL file. Грешка при учитавању DLL датотеке.
RID_BASIC_START Wrong DLL call convention. Погрешна конвенција DLL позива.