Context English Serbian
STR_BASICKEY_FORMAT_YES Yes Да
RID_BASIC_START Wrong DLL call convention. Погрешна конвенција DLL позива.
RID_BASIC_START Variable not defined. Променљива није дефинисана.
RID_BASIC_START Variable expected. Очекивана је променљива.
RID_BASIC_START Variable $(ARG1) not found. Није пронађена променљива $(ARG1).
RID_BASIC_START Variable $(ARG1) already defined. Већ је дефинисана променљива $(ARG1).
RID_BASIC_START Value cannot be applied. Не могу да применим вредност.
RID_BASIC_START User pressed ESCAPE during DDE operation. Корисник је притиснуо ESCAPE за време DDE операције.
RID_BASIC_START Use of zero not permitted. Коришћење нуле није дозвољено.
RID_BASIC_START Unknown option: $(ARG1). Непозната опција: $(ARG1).
RID_BASIC_START Unknown data type $(ARG1). Непозната врста података $(ARG1).
RID_BASIC_START Unexpected symbol: $(ARG1). Неочекивани симбол: $(ARG1).
RID_BASIC_START Unable to set property. Не могу да поставим својство.
RID_BASIC_START Unable to determine property. Не могу да одредим својство.
STR_BASICKEY_FORMAT_TRUE True Тачно
RID_BASIC_START Too many files. Превише датотека.
RID_BASIC_START Too many DLL application clients. Превише клијената за DLL програма.
RID_BASIC_START Too many applications responded to DDE connect initiation. Превише програма је одговорило на покретање DDE везе.
RID_BASIC_START Timeout while waiting for DDE response. Истекло је време за чекање DDE одговора.
RID_BASIC_START This property or method is not supported by the object. Својство или метода нису подржане објектом.