Context English Xhosa
RID_COMMON_START_15 ~Help ~Nceda
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_2 Label9 Faka iileyibhile zemimandla
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_17 ~Complimentary close Ukuvala ngembeko
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_18 ~Footer Imibhalo engasezantsi kwekhasi
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_28 Page design Umyilo wekhasi:
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_29 Page design Umyilo wekhasi:
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_30 Page design Umyilo wekhasi:
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_36 Height: ~Ubude:
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_40 Height: ~Ubude:
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_43 Name: Igama
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_44 Street: Isitalato
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_47 Footer Imibhalo engasezantsi kwekhasi
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_50 Template name: Igama Lesakhelo:
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_51 Location and file name: ~Indawo negama lefayili
RID_LETTERWIZARDROADMAP_START_5 Footer Imibhalo engasezantsi kwekhasi
RID_FAXWIZARDDIALOG_START_2 Label9 Faka iileyibhile zemimandla
RID_FAXWIZARDDIALOG_START_8 ~Complimentary close Ukuvala ngembeko
RID_FAXWIZARDDIALOG_START_9 ~Footer Imibhalo engasezantsi kwekhasi
RID_FAXWIZARDDIALOG_START_15 Page design Umyilo wekhasi:
RID_FAXWIZARDDIALOG_START_16 Page design Umyilo wekhasi: