Context English Lower Sorbian
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY All Styles Wšykne pśedłogi
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Hidden Styles Schowane pśedłogi
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Applied Styles Wužyte pśedłogi
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Custom Styles Swójske pśedłogi
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Automatic Awtomatiski
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Text Styles Tekstowe pśedłogi
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Chapter Styles Kapitlowe pśedłogi
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY List Styles Lisćinowe pśedłogi
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Index Styles Zapisowe pśedłogi
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Special Styles Wósebne pśedłogi
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY HTML Styles HTML-pśedłogi
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Conditional Styles Wuměnite pśedłogi
RID_CHARACTERSTYLEFAMILY All Styles Wšykne pśedłogi
RID_CHARACTERSTYLEFAMILY Hidden Styles Schowane pśedłogi
RID_CHARACTERSTYLEFAMILY Applied Styles Wužyte pśedłogi
RID_CHARACTERSTYLEFAMILY Custom Styles Swójske pśedłogi
RID_FRAMESTYLEFAMILY All Styles Wšykne pśedłogi
RID_FRAMESTYLEFAMILY Hidden Styles Schowane pśedłogi
RID_FRAMESTYLEFAMILY Applied Styles Wužyte pśedłogi
RID_FRAMESTYLEFAMILY Custom Styles Swójske pśedłogi