Context English N’Ko
STR_IMPRESS_PRINT_UI_CONTENT_CHOICES Slides ߢߊߘߐߛߊ߲
STR_IMPRESS_PRINT_UI_CONTENT_CHOICES Handouts
STR_IMPRESS_PRINT_UI_CONTENT_CHOICES Notes ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬
STR_IMPRESS_PRINT_UI_CONTENT_CHOICES Outline ߛߓߍߢߌ߲ ߞߐ߬ߟߐ
STR_IMPRESS_PRINT_UI_SLIDESPERPAGE_CHOICES According to layout
STR_IMPRESS_PRINT_UI_SLIDESPERPAGE_CHOICES 1
STR_IMPRESS_PRINT_UI_SLIDESPERPAGE_CHOICES 2
STR_IMPRESS_PRINT_UI_SLIDESPERPAGE_CHOICES 3
STR_IMPRESS_PRINT_UI_SLIDESPERPAGE_CHOICES 4
STR_IMPRESS_PRINT_UI_SLIDESPERPAGE_CHOICES 6
STR_IMPRESS_PRINT_UI_SLIDESPERPAGE_CHOICES 9
STR_IMPRESS_PRINT_UI_ORDER_CHOICES Left to right, then down
STR_IMPRESS_PRINT_UI_ORDER_CHOICES Top to bottom, then right
STR_IMPRESS_PRINT_UI_QUALITY_CHOICES Original colors
STR_IMPRESS_PRINT_UI_QUALITY_CHOICES Grayscale ߝߎߛߋ ߞߊߓߋ
STR_IMPRESS_PRINT_UI_QUALITY_CHOICES Black & white
STR_IMPRESS_PRINT_UI_PAGE_OPTIONS_CHOICES Original size
STR_IMPRESS_PRINT_UI_PAGE_OPTIONS_CHOICES Fit to printable page
STR_IMPRESS_PRINT_UI_PAGE_OPTIONS_CHOICES Distribute on multiple sheets of paper
STR_IMPRESS_PRINT_UI_PAGE_OPTIONS_CHOICES Tile sheet of paper with repeated slides