Context English Belarusian
RID_STR_FILTER_ALLFILES <All> <усе>
RID_STR_NOMODULE < No Module > < без модуля >
RID_STR_WRONGPASSWORD Incorrect Password Несапраўдны пароль
RID_STR_NOLIBINSTORAGE The file does not contain any BASIC libraries Файл не утрымлівае бібліятэк Бэйсіка
RID_STR_BADSBXNAME Invalid Name Недапушчальная назва
RID_STR_LIBNAMETOLONG A library name can have up to 30 characters. Назва бібліятэкі можа ўтрымліваць да 30 знакаў.
RID_STR_ERRORCHOOSEMACRO Macros from other documents are not accessible. Немагчыма асягаць макрасы з іншых дакументаў.
RID_STR_LIBISREADONLY This library is read-only. Бібліятэка з'яўляецца толькі-чытанай.
RID_STR_REPLACELIB 'XX' cannot be replaced. Немагчыма замяніць 'XX'.
RID_STR_IMPORTNOTPOSSIBLE 'XX' cannot be added. Немагчыма дадаць 'XX'.
RID_STR_NOIMPORT 'XX' was not added. 'XX' не было дададзена.
RID_STR_ENTERPASSWORD Enter password for 'XX' Увядзіце пароль дзеля 'XX'
RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED Name already exists Такая назва ўжо існуе
RID_STR_SIGNED (Signed) (падпісана)
RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2 Object with same name already exists Аб'ект з такой назвай ужо існуе
RID_STR_CANNOTRUNMACRO For security reasons, you cannot run this macro.

For more information, check the security settings.
Немагчыма выканаць гэты макрас з меркаванняў бяспекі.

Больш падрабязна гл. у настаўленнях бяспекі.
RID_STR_SEARCHNOTFOUND Search key not found Шуканае не знойдзена
RID_STR_SEARCHFROMSTART Search to last module complete. Continue at first module? Пошук скончаны ў апошнім модулі. Ці працягваць пошук у першым модулі?
RID_STR_SEARCHREPLACES Search key replaced XX times Шуканае заменена XX разоў
RID_STR_COULDNTREAD The file could not be read Не ўдалося прачытаць файл