Context English Bulgarian
00000208.xhp
par_id3147377
help.text
<ahelp hid=".">Shows how the imported text will look after it is separated into columns. To apply a format to a column when it is imported, click a column and select a <emph>Column type</emph>. When you select a <emph>Column type</emph>, the column heading displays the applied format.</ahelp> <ahelp hid=".">Показва как ще изглежда импортираният текст, след като бъде разделен в колони. За да приложите формат върху колона при импортирането ѝ, щракнете върху нея и изберете <emph>тип на колона</emph>. Когато направите това, в заглавието на колоната се изписва избраният формат.</ahelp>
00040500.xhp
par_id3144747
help.text
Choose <emph>Insert/Edit - Section - Background</emph> tab Изберете <emph>Вмъкване/Редактиране - Раздел</emph> - раздел <emph>Фон</emph>
01010000.xhp
par_id3149750
help.text
<ahelp hid="HID_GALLERY_MN_DELETE">Deletes the selected graphic after confirmation.</ahelp> <ahelp hid="HID_GALLERY_MN_DELETE" visibility="visible">Изтрива избраната графика след потвърждение.</ahelp>