English Ukrainian
currency unit грошова одиниця
event manager планувальник подій
gigibit гігабіт
keyword argument аргумент ключового слова
return value вихідне значення
substring підрядок