English Swedish
currency unit valutaenhet
event manager evenemangsansvarig
gigibit
keyword argument nyckelordsargument
return value returvärde
substring